26. aug, 2019

Ein avviker på 40+

Her ein kveld på ein pub i Sandnes så blei eg forlatt av madammen, det vil sei hu gjekk fra meg ein times tid for å hørra på ein konsert. Eg e som sagt ikkje så grævla flinke på det der med musikk, men eg e grævla flinke på å drikka øl og snakka møje.

Rondt bordet mitt så havna der plutselig 3 damer på 40+ som hadde omtrent de samme interessene som meg, det vil sei å drikka møje øl og snakka grævla møje.

Uheldigvis for de så e eg inne i ein slik ein 40+ avviksfase for tiå.

‘Eg skolle ønskt at me va liga flinke så ongane våre‘ sa eg ‘når de tror på någe, så endre de livet sitt slik at det blir mer i samsvar med ka de tror på. De fjerne dissonansen mellom liv og lære og blir lykkligare. Me får ikkje det te. Ta kjøtt for eksempel. Uheldigt for klima og uheldigt for miljø at me ete så grævla møje kjøtt. Dessuten e der møje dritt når det gjelde produksjon av kjøtt’. ‘Jo, men me kan jo eta mer kylling og kvitt kjøtt og sånn’ sa hu eina’. ‘Ja, men det hjelpe ikkje ein dritt i forhold te miljø, klima eller dyrevelferd’ fortsatte eg ‘de unge blir vegetarianer og veganere, og det hjelpe ein store dritt i forhold te det mesta. Me gamlingar e ubrukelige når det gjelde å endra ting, men me e grævla flinke te å protestera på endringar. Me protestere i hytt og pine på adle mulige ting så e positivt når det gjelde klima og miljø og som føre te at me må endra på kossen me gjør ting eller kossen me tenke’. 

‘Men erfaringå vår’ seie hu eina ‘de trenge å læra av erfaringane våre’. ‘Nei’ seie eg ‘erfaringane våre e ikkje verdt ein dritt og lære de unge bare te å vær bakstreverske og ikkje endra på någen ting så helst’. ‘Og endring må te’ forsette eg ‘for me holle på å gjør verden te ein hekkans vonde plass å leva’.

Heile diskusjonen endte med at eg fekk meg ein på trynet, någe så egentlig passte bra siden eg aligavel skolle hjem.

Men det e litt typisk for tiå. Diskusjonane går høylytt på masse forum. Hauavis av 40+ mennesker e rasande på bompenger, vindmøller og politikerane.

Me e den håpløse generasjonen. Og eg e så fodle av av negativt grums om oss, at av og te så gulpa eg opp litt. Akkurat som ungar gjør så får i seg for møje melk.

Hadde generasjonen før oss eller itte oss bestemt, så hadde der ikkje vært ein tulling av ein president i USA. Brexit hadde aldri skjedd. Bompenger hadde ikkje vært ett altoverskyggende tema i valgkampen. Generasjonen før oss fiksa ein heile verdensdel itte krigen. Generasjonen itte oss vil måtte fiksa opp i alt svineriet vårt.

Adle som har ein IQ øve apestadiet, så har mer enn bare livets harde skole bak seg og så klare å studera mer enn bare sitt eget navlalo vett at me har alvorlige miljø og klimaproblemer.

For å gjør någe me det så må grævla mange av oss minska på ressursbruken vår. Me må endra på någe. Grøss og gru. Min generasjon hate endringar. Me e vant med å forbruka ting. Me vil helst bruka opp alt og me gir blanke pokker i generasjonane itte oss. Me seie ikkje det og me tenke ikkje det, men handlingane våre vise at me gjør det.

Koffer tenke me ikkje mer sånn så ein typiske bonde gjør. Ein bonde overtar gjerna gården av faren sin og når tiå komme te at an ska gje an videre te arvingen sin så e an opptatt av at gården ska vær i bedre stand då enn når an overtok an.

Sånt drite me i. Den narsissitiske grafsande grådige generasjonen min. Eg skjemst.

Me bare forbruke og forbruke. Me bruke opp møje mer ressurser enn ka naturen klare å produsera te oss. Naturen produsere i utgangspunktet alt me trenge. Mars og Venus og månen produsere ingenting for oss, kun naturen her på jordå. Visste du at 31 juli så hadde me brukt liga møje som naturen klare å produsere te oss i løpet av ett år. Resten av året overforbruke me. Den gjeldå som me pådrar oss pga det må någen få svi for. Det drite min generasjon i. Etterkommarene våre kan ta på seg den byrden.

På den eina siå så dreie det seg om bymiljøpakker, grønn energi, Parisavtalen og mange andre goe ting.

På den andra siå reise ein heile haug med indignerte og irriterte 40+ åringar seg opp og protestere for å sleppa adle endringane så påvirke levesettet så de har. Og alltid har hatt.

De huske for eksempel ikkje tebake te 2016-2017 og adle problemene med hadde med forurensing i Stavanger, Bergen og Oslo. De ser faktisk ikkje kor gale det e i rushtrafikken med endeløse køar. De vil gjerna at det ska bli bedre men det ska ikkje kosta någe. Bruk heller oljemilliardane på å fiksa veier og kollektivtransport.

Men oljemilliardane e ikkje bare våre. De tilhørre liga møje ungane våre, barnebarnå våre og generasjonane som komme ittepå.

Og sei at me tar inn 100 millionar fra oljefondet vårt i statsbudsjettet, med tanke på bymiljøpakkane og for å fjerna bommane. E det bedre å bruka pengane på det enn å få bedre barnehagedekning, bedre sykehus, kjøpa inn dyre kreftmedisin, forbedra skolane, få te ein bedre eldreomsorg, integrering av flyktningar etc etc.

Partiet Nei til mer Bompengar i Stavanger vil at staten ska betala for bymiljøpakken, så ska Stavanger bruka masse pengar på mange av de tingå eg ramste opp. I tillegg så ska de kutta eiendomskatten. Altså, de ska bruka mer pengar på gode ting og tjena mindre. Gjett kossen de ska få te det i forhold te budsjettet sitt. De ska drita i å bygga ei kjerka, ikkje pussa opp rådhuset, og legga ner ei eller aen gruppa med finansekspertar. Og så ska de låna ein haug med pengar. Gjett kem så ska betale det tebake. Ikkje de på 40+ så sitte der i dag eller de så stemme på de. Eg bryr meg egentlig ikkje om FNB og FrP, eg e bare litt oppgitt av de og adle de så stemme på de.

Og olja og gass ska me mer eller mindre slutta å produsera. Itte Parisavtalen så e nemmelig heile verden i ferd med å gå øve te grønn energi. Dvs me ska bruka vindmøller, solcellepaneler og vannturbiner te å fiksa så møje energi så muligt. Sannsynligvis komme der te å bli ein del mer atomkraftverk og (India). Akkurat det lige eg ikkje.

Og eg håpe jo at me bruke litt av vede vårt når me hive opp adle vindmøllene. Nerigjønå Europa sette de opp vindmøller på plasser der det allerede e litt infrastruktur, det blåse kanskje litt mindre på mange av de plassane der, men de har fonne ut at de e ikkje nødt for å grapsa i vei i naturen. Me har jo som sagt ikkje så alt for møje natur igjen.

I hvert fall så ska menneskene slutta å øka CO2 utsleppet. I 2030 må me ha halvert det. I 2050 må det vær slutt. Gjør me det ikkje så går det skikkeligt på trynet (CO2 e drivhusgass, vett du ikkje ka det e så les deg opp).

Og me komme ikkje te å få mange kronene for oljå vår fremøve. Til og med Equinor satse mer og mer på grønn energi. I Skottland bygge de ein enorme vindpark, te sjøs. Og utenfor New York har de vonne ein gedigen kontrakt (ute i sjøen det og). De ser faktisk slutten på olja. Den komme jo før eller siden uansett, men me kan jo slutta før me må, og legga om før me blir tvingde te det.

Å fortsetta å leita itte og utvinna gass og olja på samme måten som me har gjort kan bli ein tragedie for økonomien og samfunnet vårt. Når behovet går ner så har ikkje verden bruk for den dyra oljå vår, husk, det e møje billigare å produsera an nere i Saudi-Arabia og sånne land. De vil konna holla det i gang litt lenger enn oss før det e slutt.

Me må begynna å gjør någe nå slik at me sleppe å få ein skikkelige ein på trynet i framtiå.

Med andre ord så må me og generasjonane itte oss bruka ei god del av oljemilliardane for å omstilla oss og å begynna å leva på ein litt aen måte. Någe så passe 40+ folket ekstremt dårligt.

Eg drite i om du har bare livets harde skole bak deg og synst at egenstudie av eget navlalo e vanskeligt nok. Eg drite i om du synst Trump e ein kule mann. Eg drite i om at du synes at adle verdens forskerar som seie at me har ett alvorligt klima og miljøproblem e tullingar. Men det hadde vært litt kult hvis du hadde begynt å tenka litt på ungane dine og barnebarnå dine og ka slags verden du syns de ska få overta.

Men du vil nok helst stemma Frp, suga opp alt så finst av olja og gass i verden, bruka opp adle oljepengane, senda flyktningane pokker i vold og kjøra verden i dass på 1.klasse. Du drite nok i ittekommerane dine du din narsissist.

Så det så.